Ons aanbod:


Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen (EHBDD) komt steeds vaker in onze maatschappij voor. In de dynamische wereld van middelengebruik zijn steeds weer nieuwe trends in de markt. En dan is het van belang dat u weet hoe u kunt handelen als er een calamiteit zich voordoet waar drank of drugs een rol in spelen.

Wij bieden de volgende opleidingen en cursussen aan:

Hulpverlener EHBDD

EHBDD Horeca Hulpverlener


Het dragen van het keurmerk geeft aan dat u over de actuele kennis en vaardigheden beschikt om op een gedegen en professionele wijze te handelen bij EHBDD. Om uw certificering, en daarmee het keurmerk, te behouden dient u eenmaal per jaar een terugkomdag gevolgd te hebben. Daarna zal uw keurmerk en certificering verlengd worden.
Eerste Hulp bij Drank en Drugsongevallen