Inleiding

Het gebruik van drank en drugs (ook wel middelen genoemd) neemt de afgelopen jaren toe. Voorheen kwam je het gebruik van middelen met name tegen bij grootschalige evenementen maar de afgelopen jaren is het gebruik van middelen ingeburgerd in diverse settingen binnen onze maatschappij. Het, overmatige, gebruik van drank en drugs kan leiden tot onvoorspelbare en gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker zelf maar ook voor de omgeving.

Inhoud cursus

De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van:
Kennis over middelen
Signaleren, reageren en triageren
Invloed sociale omgeving
Kennis over gebruikersmethoden
Preventie
Specifieke EHBO kennis (en praktijk)
De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de dynamische wereld van “Drank en Drugs”.

Na deze training heeft u

kennis over de meest voorkomende middelen (en de trends in gebruik)
tools gekregen om te kunnen signaleren, reageren en triageren
kennis over de wijze van gebruik en wat voor effecten die hebben op het lichaam
kennis en praktische ervaring in het omgaan met sociale druk en gedrag van de gebruikers
specifieke kennis over hoe te handelen bij EHBDD en de do en dont’s
U ontvangt na deelname het certificaat 'Hulpverlener EHBDD'. Deze heeft een geldigheid van 1 jaar. U kunt uw certificaat verlengen door het volgen van een nascholing.
Eerste hulp bij Drank en Drugs ongevallen