Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat aanwezige werknemers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het bezit zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.

Alleen de certificaten uitgegeven door instanties die worden vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.

Zijn uw werknemers nog niet in het bezit van een certificaat conform de IKK-(Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) norm?
Jan Kersten EHBO Trainingen ontzorgt en verzekert u ervan uw werknemers tijdig te voorzien van het juiste certificaat. 

Neem contact op met Jan kersten (024-3010039) of mail naar ehbo@jankersten.nl
Of vult u onderstaand contactformulier in, zodat wij zo spoedig mogelijk contact met u op kunnen nemen.
Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang