Stap 6: gebruik de AED
Onderbreek de reanimatie liever niet, of in ieder geval zo kort mogelijk.
Ontbloot de borstkas.
Zet de AED aan en doe altijd precies wat de AED zegt.
Bevestig de elektroden op de ontblote borstkas.
Wissel indien mogelijk iedere twee minuten af met een collega hulpverlener
Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners arriveren en aangeven dat je mag stoppen.


Voor kinderen en drenkelingen gelden weer andere regels, die komt u tegen in de cursus EHBO aan Kinderen.


Stap 5: beadem 2 keerNa dertig borstcompressies ga je beademen.

Doe de kinlift.
Kantel het hoofd naar achteren.
Knijp de neus dicht.
Pas mond-op-mondbeademing toe.
Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
Laat het slachtoffer uitademen.
Beadem in totaal twee keer. Dit mag maximaal 10 seconden het geven van compressies onderbreken.
Ga door met reanimeren en wissel dertig borstcompressies af met twee beademingen. Als er een tweede hulpverlener is, wissel dan iedere twee minuten.
Stap 4: start met 30 borstcompressies
Plaats een hand op het midden van het borstbeen. Plaats de andere hand op de eerste. Je kunt ervoor kiezen om de vingers van deze hand in die van de andere te haken. Zo voorkom je dat je druk op de ribben kan uitvoeren. Druk ook niet op de bovenstreek van de buik of op het bovenste deel van het borstbeen.
Ga nu met je schouders boven het slachtoffer hangen. Strek je armen en zet je ellebogen 'op slot'.
Druk met gestrekte armen de borstkas in. Voor een effectieve druk moet de borstkas een derde ingedrukt worden. Bij volwassenen is dit 5 à 6 centimeter.
Laat elke keer de borstkas goed omhoog komen. Let op dat je niet op het slachtoffer blijft leunen. Een handige truc hierbij is om je voeten iets van de grond te houden. Zorg ervoor dat je handen niet helemaal los komen van het slachtoffer omdat je dan gaat schuiven.
Doe dertig compressies achter elkaar in een tempo van minimaal honderd en maximaal 120 per minuut. Het indrukken en 'loslaten' van de borstkas moet in hetzelfde tempo gaan.
Om de frequentie van minimaal honderd per minuut te halen, zijn er een aantal hulpmiddelen. De eerste is gewoon tellen op de volgende manier: 'een en twee en drie en vier en vijf en zes … en elf en twaalf, dertien,  veertien, etcetera'. In het begin tel je dus steeds met 'en' tussendoor. Vanaf de dertien bestaan de getallen uit twee lettergrepen en kun je de 'en' weglaten.

Je kunt ook in jezelf het liedje 'Staying alive' van de Bee gees of 'Altijd is kortjakje ziek' zingen. Deze twee liedjes hebben precies het minimale tempo voor de borstcompressies.

Stap 1: controleer het bewustzijn
Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: 'Gaat het?'. Krijg je geen reactie? Dan is het slachtoffer bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer en roep om hulp.
Stap 2: bel direct 112
Bel direct 112 of laat iemand anders dat voor je doen. Vraag om een ambulance en zeg er bij dat het om een bewusteloos slachtoffer gaat. Vraag indien mogelijk aan een omstander om op zoek te gaan naar een AED. Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan herstellen. Je vindt ze bij veel bedrijven, supermarkten en er zijn ook gemeentelijke AED's in een groen kastje aan de muur.
Stap 3: controleer de ademhaling


Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de luchtweg te openen. Til de kin op met twee vingertoppen van de andere hand (dit heet de kinlift). Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is. Geen normale ademhaling? Geef dit door aan 112 en zeg dat u begint met reanimeren.  Haal een AED indien deze DIRECT beschikbaar is.
                      Reanimatie +AED

Reanimatie is het kunstmatig overnemen van de ademhaling en de bloedsomloop wanneer er sprake is van zowel een circulatiestilstand als een ademhalingsstilstand. Reanimeren bestaat uit het geven van beademing en borstcompressie (hartmassage).